Verouk

VEROUK

Objavljamo urnik za veroučno leto 2021/2022.

OBVESTILO STARŠEM

KATEHETSKO PISMO ZA VEROUČNO LETO 2021 – 2022 V ČASU KORONAVIRUSA COVID-19

»Prosim, pismo, ki je namenjeno Vam v vednost, pozorno in natančno preberite« Spoštovani starši, veroučenci! Pred nami je novo pastoralno katehetsko leto 2020-2021, ki je zavito v skrivnost. Ne vemo namreč natančno, kaj vse nas pravzaprav čaka v prihodnjem letu, čeprav kljub temu skrbno načrtujemo izvedbo veroučnega leta. Skupaj se lahko sprašujemo: Ali bomo lahko končno bolj svobodno zadihali in se vrnili nazaj k sv. mašam brez omejitev in k rednemu verouku? Nihče v tem trenutku ne more dati odgovora na to vprašanje. Vsi smo v pričakovanju in zaupamo, da bo virus Covid-19 čim prej »naša preteklost«. Bolj, kot odgovor na zastavljeno vprašanje pa je na mestu iskanje različnih možnosti, kako najbolje odgovoriti na razmere, s katerimi se bomo srečavali skozi celotno veroučno leto. V tem trenutku je pomembno, da aktivno spremljamo razmere in iščemo načine, kako začeti novo veroučno leto. Čas pandemije je pokazal marsikaj: našo nebogljenost, šibkosti, pa tudi marsikaj dobrega in spodbudnega. Mnogi so z odobravanjem sprejeli, da so lahko udobno, kar od doma, pred ekrani ali pred radijskimi sprejemniki spremljali sv. maše, saj je bila takrat to edina možna rešitev. Ko pa so se razmere glede širjenja okužbe delno izboljšale in bi lahko bili že navzoči pri sv. mašah po cerkvah, so nekateri ostali še vedno doma. Razumem, da je pri nekaterih prisoten strah in tudi nošenje mask je za nekatere velika pokora. Vendarle pa je čisto nekaj drugega biti dejansko navzoč pri sv. maši, skupaj z občestvom ali pa zgolj spremljati prenos sv. maše prek javnih občil. Jezus pravi, da tam, kjer sta dva ali so trije zbrani v njegovem imenu, je on sam v njihovi sredi (prim. Mt 18, 20). Ko smo torej ljudje odprti za stik z Bogom in ko iskreno iščemo Božjo bližino, pa naj bo to ob poslušanju Božje besede, ali pri sv. evharistiji, ali ko v zaupni molitvi povzdigujemo svojega duha, lahko začutimo, da smo ena sama Božja družina, ki jo je zbral vstali Jezus Kristus z namenom, da bi utrdil našo vero in nas naredil za svoje pričevalce. Negotovost, ki je v teh razmerah neizbežna, nikakor pa ne sme biti povod, da bi čakali križem rok in ne bi ničesar naredili. Potrebno je biti buden, čuječ in aktiven. Bog nam daje svojega Sv. Duha, da nam pomaga iskati, razločevati, izbrati … da nam pomaga najti rešitve za konkretno situacijo v kateri smo se letos znašli. Naj pastoralno leto spremlja Božji blagoslov, da bo prepoznavno po naših sadovih in ne le po naših besedah. Združimo se v molitvi, da zaupanje v Gospodovo moč premagamo situacijo v kateri smo se znašli!

Prvi razred obiskuje verouk v NEDELJO ob 9. uri! UČBENIK 1. RAZRED 12 €!

Na prejem zakramenta prvega svetega obhajila se pripravljajo otroci tri veroučna leta!

Zaželen prostovoljni letni prispevek za katehezo znaša 30 € na družino! Vaš prispevek ni plačilo za verouk, ampak je dar, ki ga namenite za izvajanje katehetske dejavnosti, ki se izvaja tudi za vašega otroka.

Janez Maučec, župnik


CENIK UČBENIKOV

1. RAZRED = 12 €

2. RAZRED = 12 €

3. RAZRED = 12 €

4. RAZRED = 15 €

samo delovni zvezek = 5 €

5. RAZRED = 15 €

6. RAZRED = 15 €

7. IN 8. RAZRED, PRIPRAVA NA BIRMO (DVE LETI) = 20 €

KATEHETSKI SKLAD 30 €