Biblična skupina

Biblična skupina v Markovcih obstaja od od leta 2013, ko smo se začeli zbirati ob božji besedi in se poglabljati v sveto pismo pod vodstvom domačega župnika Janeza Maučeca. Srečujemo se prvi četrtek v mesecu, običajno po večerni sv. maši v župnišču. Srečanja odpadejo v primeru praznikov. Biblična skupina je odprta za vse, zato vas prav lepo vabimo, da se nam pridružite.

Naša srečanja temeljijo predvsem na branju bibličnega besedila, ki ga z duhovnikovo pomočjo poskušamo čimbolj doumeti in povezati z življenjem. Kot je Damask globoko zaznamoval nadaljnje življenje in oznanjevanje sv. Pavla, poskušamo tudi člani skupine bolj v polnosti dojemati bistvo evangelija in uravnavati svoje življenje. Človek se ob tem bolj zave odgovornosti, ki jo ima kot kristjan. Ob medsebojnem srečevanju člani biblične skupine čutimo, kako nas ta skupna razmišljanja povezujejo in opogumljajo za naprej. Seveda ostajamo na poljudni ravni in se ne spuščamo v težke teološke in eksegetske razlage. Takšno srečevanje z Božjo besedo je zelo koristno, saj lahko posamezne odlomke ali stavke, ki jih sicer pri maši slišimo izločene iz konteksta, umestimo v celoto Svetopisemske knjige in globlje začutimo njihov pomen in bistvo. Božja beseda ima moč še posebno takrat, ko je oznanjena v krščanski skupnosti; da spreminja naše mišljenje in ravnanje. Veseli smo, da se lahko srečujemo na teh večerih in globlje spoznavamo Božjo besedo. Zavedamo se pomena duhovnika pri razlagi le-te in smo mu vedno iskreno hvaležni. Skupina ostaja odprta za vse, ki želijo poglabljati znanje in sporočilo Svetega pisma. Vabljeni vsi, ki želite odriniti na globoko.

BIBLIČNA SKUPINA NAŠE ŽUPNIJE SE PREDSTAVI

Papež Frančišek: kaj se bi zgodilo, če bi Sveto pismo vedno nosili s seboj kot mobilni telefon?

Jasno, da gre za paradoksno primerjavo, toda da nam misliti. V resnici, če bi imeli Božjo besedo vedno v srcu, nas ne bi nobena skušnjava mogla oddaljiti od Boga in nobena ovira nas ne bi mogla odvrniti od poti dobrega. Kristjani verujemo, da je »Vse Pismo navdihnjeno od Boga (2 Tim 4,2).«

Tako se člani biblične skupine srečujemo ob Božji besedi vsak prvi četrtek v mesecu ob 19. uri v župnijskih prostorih. Skupino vodi naš gospod župnik Janez Maučec. Po skupni molitvi večernic prebiramo, razmišljamo in v pogovoru odkrivamo bogastvo Božje besede. Razmišljanja so nam v pomoč in spodbudo. Beseda sama se ob zvestem branju počasi naseljuje v vse kotičke življenja in omogoča, da preko nje na nov in globlji način beremo svoje življenje. Odkrivamo, da so v Svetem pismu zajeti vsi pomembni odgovori na zahtevna vprašanja, zato nas ta Beseda uči, usmerja in oblikuje.

Za vse, ki si želite duhovno rasti ob Božji besedi, vabimo, da se nam pridružite … Veselimo se vas!

Darja Tement