ZA MLADE

Mladi v naši župniji obiskujejo verouk skozi vsa osnovnošolska leta, ob tem pa sodelujejo kot ministranti in bralci beril. V preteklih letih smo za pripravo na zakrament svete birme organizirali birmanske skupine, ki so jih ob pomoči g. župnika vodile srednješolke in študentke.

Mladi pevci in pevke so vključeni v Otroški cerkveni pevski zbor Zvonček, po končani osnovni šoli pa se vključijo v Mešani cerkveni pevski zbor sv. Marko.