Duhovnik Janez Maučec

V markovski župniji je skozi zgodovino delovalo več duhovnikov.

Trenutno župnijo upravlja gospod Janez Maučec, ki prihaja iz Gančanov v Prekmurju. Rojen je 6. julija 1961. Novo mašo je praznoval leta 1987 v Beltincih, nato pa nastopil duhovniško službo v Ljutomeru /1987-1990), jo nadaljeval v Šentjurju pri Celju (1990–1995), od 1. avgusta 1995 pa je duhovnik v naši župniji - župniji svetega Marka niže Ptuja. Letos teče 22. leto, odkar je bil postavljen na duhovniško mesto v Markovce.

Iz naše župnije izhajajo naslednji duhovniki:

Marko VERŠIČ (1974)

prihaja iz Nove vasi pri Markovcih, trenutno službuje v stolni cerkvi Janeza Krstnika v Mariboru. Novo mašo je daroval 9. julija 2000 v Markovcih.

Ivan (Janez) HORVAT (17. 12. 1934–6. 10. 2013)

pokojni župnik iz Zabovcev, ki je dolga leta služboval v župniji Šentilj pri Mariboru.

zlatomašnik Frančišek OBRAN (1930–2014)

pokojni župnik iz Borovcev.

Prispevek ob praznovanju zlate maše leta 2010: http://radio.ognjisce.si/sl/108/slovenija/1974/.

Pomemben duhovnik in zgodovinar v naši župniji je v preteklem stoletju bil Matej Slekovec (18461903).

Matej Slekovec se je rodil 8. avgusta 1846 v župniji Negova v Slovenskih goricah. Umrl je 15. decembra 1903. leta v Ljubljani. Po končanem pripravljalnem razredu ljudske šole v Mariboru je šolanje nadaljeval na gimnaziji, leta 1867 pa stopil v mariborsko bogoslovno učiteljišče. Leta 1879 je postal kaplan na Ptuju, leta 1887 pa župnik v istoimenski župniji. Po smrti Franca Bezjaka, župnika v Markovcih, je Matej Slekovec nadaljeval župnikovanje v markovski župniji. Čakalo ga je veliko dela, saj je bila cerkev komaj za silo opremljena, ni bilo slikarij, ne monštrance, ne krstnega kamna, ne božjega groba, ne orgel in tudi zvonove je bilo treba dokupiti. Matej Slekovec je s svojim delom v Markovcih zaznamoval čas med decembrom 1887 in decembrom 1903, ko je v Ljubljani umrl, a je vse do tiste zime in bolezni še služboval v Markovcih.Prosti čas je Matej Slekovec namenil novim načrtom in zgodovinskim študijam. Pisanje zgodovinskih spisov je od njega terjalo veliko več napora kot od kakšnega zgodovinarja, saj je živel daleč od kakšne strokovne knjižnice, ob tem pa je bil prepričan, da je objektivno zgodovino mogoče zajeti le iz zanesljivih virov. Tako se tudi vsa njegova dela opirajo na originalne uradne zapiske, ki jih je poiskal v uradnih arhivih. Večji del Slekovčevega dela je ostal, žal, neobjavljen in javnosti neznan.

Od leta 1789 do danes je v markovski župniji službovalo 16 župnikov in 76 kaplanov.

Župniki pri sv. Marku od leta 1933 do danes

  • Ignacij Groblar - od 1. 3. 1933 do konca aprila 1941. leta, ki je veliko prispeval k razvoju naših vasi, saj je pomagal tudi v začetnem obdobju elektrifikacije. Nekaj časa je bila župnija brez duhovnika.
  • Jakob Mild - od julija 1942 do julija 1945.
  • Franc Veselič - od leta 1946 do maja 1951.
  • Alojzij Šoštarec - od maja do decembra 1951.
  • Dve leti je župnijo upravljal Martin Krištan, župnik pri sv. Marjeti niže Ptuja.
  • Bogomir Pušnjak - od 25. 1. 1953 do 1. 8. 1965. leta
  • pater Ignacij Klasinc - od 1. 8. 1965 do 14. 11. 1975.
  • Franc Brecl - od 15. 11. 1975 do 1994. leta.
  • Janez Furman - od 1. 8. 1994 do sredine 1995. leta
  • zdajšnji župnik Janez Maučec je iz Prekmurja v našo župnijo prišel 1. 8. 1995. leta.